Begin van de vastentijd

 

In alle religieuze tradities wordt gevast, al is daar sinds enkele decennia bij veel christenen de klad in gekomen. Momenteel zie je echter een nieuwe belangstelling voor vasten, al gaat het dan niet altijd om niet of minder eten of drinken. Misschien komt die groeiende aandacht omdat mensen zich bewuster worden van de wereld om hen heen, van wat ons voedingspatroon doet met onze gezondheid, met de natuur en met de kleine boeren elders en hier. Een vasteninitiatief zoals Dagen zonder Vlees doet beseffen dat onze overvloed ten koste gaat van vele andere mensen in de wereld. Dat besef gaat aan de solidariteit vooraf. Geld inzamelen voor ontwikkelingsprojecten kan dan ook niet zonder ego-afbraak: het ontwarren van je ziel, je vastgeroeste egocentrisme afbreken. Het lichamelijk vasten helpt om dat echt goed tot je te laten doordringen.

Spiritualiteit van Clara en Franciscus