Krimpens debat over geloven in duurzaamheid

 “Wat voor soort wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons zullen komen, aan de kinderen die aan het opgroeien zijn?”

Wat motiveert ons om aan duurzaamheid te doen?

Duurzaamheid is een thema dat je overal tegenkomt. Van afval scheiden, de manier waarop je je boodschappen doet, tot aan de kabinetsformatie. Steeds meer groeit het inzicht dat de vraag hoe we omgaan met de aarde urgent is. Hoe staan we daarin? Wat motiveert ons om aan duurzaamheid te doen? Zien we de aarde als een instrument dat we kunnen bewerken? Of voelen we ons geroepen de aarde te bewaren? Ook de Paus roept ‘alle mensen van goede wil’ op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. Hij roept op tot een ‘ecologische bekering’.

Fred van Iersel, diaken en verbonden aan de Tilburg School of Theology zal ons vertellen hoe mensen in beweging worden gezet, o.a. door de oproep van de paus. We zullen met hem in debat gaan over de vraag wat voor motivatie we hebben om aan duurzaamheid te doen. Enkele vragen vanuit Krimpen zullen we hem en elkaar voorleggen. Hoe vertalen wij duurzaamheid door in ons eigen leven? Verplicht ik me bijvoorbeeld om een eenvoudiger leven te leiden en op te komen voor de bescherming van ons gemeenschappelijk huis, zoals de organisatie Pledge het formuleert?” En hoe verenigen we ons als mensen uit verschillende landen, met verschillende achtergronden en geloven om samen te werken aan het behoud van de aarde? Het wordt een boeiende avond over een thema dat ons allen bezighoudt.

Datum: 15 februari 2018

Plaats: Krimpenerwaard College

Aanvang: 20.00u

Opgave bij: Hilda Pleysier, E hilda.pleysier@online.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *